Hi Future!

We’re Merkle.

Hoofdthema’s

Voice

Gesproken tekst door apparaten laten begrijpen en antwoord laten geven of commando’s opvolgen.

I.o.T.

Alledaagse opjecten laten communiceren met het internet waardoor onderlinge communicatie mogelijk is.

ID Management

Een framework van informatie en techniek waardoor de juistte personen in een enterprise toegang hebben tot de juiste informatie.

A.I.

De wetenschap die zich bezighoudt met het creëren van een artefact dat een vorm van intelligentie vertoont..